Algemene voorwaarden

Uitgegeven met ingang van 1 augustus 2022

Deze website en bijbehorende elektronische communicatie wordt beheerd door en is eigendom van Marga Nieboer uit Nederland. Marga Nieboer biedt de inhoud op deze website onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

Acceptatie van voorwaarden

Uw toegang tot de website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze gebruiksvoorwaarden. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Als u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, ga dan niet naar de website en maak er geen gebruik van.

Lees het privacy beleid op marganieboer.com/privacy voor een uitleg van mijn praktijken en het beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw informatie.

Gebruikersovereenkomst

Bij het gebruik van deze website geeft u mij mogelijk informatie over uzelf of over andere zaken. Deze website is niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar Marga Nieboer verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het is dergelijke gebruikers uitdrukkelijk verboden hun persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, mits er een toestemmingsverklaring van ouder of gezaghebbende ondertekend is. Met de toestemmingsverklaring ondertekend door ouder of gezaghebbende wordt er ingestemd met het beschrijvende zoals ook voor overige partijen wordt gehanteerd.

Alle informatie die door dergelijke gebruikers wordt ingediend, zal niet bewust door Marga Nieboer worden gebruikt, gepost of bewaard.

Auteursrechten

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, iconen en advertenties, inclusief de selectie en opstelling daarvan, is eigendom van of in licentie gegeven door Marga Nieboer haar leveranciers of licentiegevers, tenzij dit nadrukkelijk anders aangegeven.

De inhoud wordt beschermd door de internationale wetten op het gebied van auteursrechten en handelsmerken. Zodra de inhoud is gepubliceerd, mag u de inhoud niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, reproduceren, publiceren, distribueren, uploaden naar een derde partij of de inhoud verzenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming Marga Nieboer of de juiste leverancier of licentiegever van Marga Nieboer, behalve in overeenstemming met Marga Nieboer.

Strikt onder de voorwaarde dat u alle inhoud intact en in dezelfde vorm houdt als gepresenteerd op deze website (inclusief maar niet beperkt tot alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen en alle advertenties), mag u:

De inhoud downloaden en bekijken met een industriestandaard webbrowser voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik – of als u een internetdienst en/of toegangsprovider bent, levert u de inhoud aan uw abonnee.

U mag de website niet gebruiken op een manier of voor enig doel dat onwettig is of op een manier die in strijd is met enig recht van Marga Nieboer of een gelieerde onderneming of dat verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden. U mag geen enkel deel van het materiaal op de site gebruiken om uw eigen publicaties, internetsites of andere distributiemiddelen op te zetten, te onderhouden of aan te bieden, of te helpen bij het opzetten, onderhouden of aanbieden.

U mag de beelden van Marga Nieboer inzetten op uw eigen social media-kanalen, mits er te allen tijde een naamsvermelding wordt geplaatst van Marga Nieboer onder de door u gebruikte beelden én middels het gebruik van de hashtags #marganieboerphotography onder de door u gebruikte beelden.

Handelsmerken

Alle andere handelsmerken die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Marga Nieboer. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht van enig handelsmerk dat op de website wordt weergegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marga Nieboer of de eigenaar van een derde partij.

Advertenties en links naar websites van derden

De website kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar internetsites die door derden worden beheerd. Deze gelinkte websites vallen niet onder de controle van Marga Nieboer en Marga Nieboer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte websites of enige hyperlink op een gelinkte website. Marga Nieboer biedt u deze hyperlinks uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van de gelinkte website door Marga Nieboer. Door een link naar een dergelijke website te volgen, doet u dit geheel op eigen risico.

De website kan ook advertenties van derden bevatten (inclusief, maar niet beperkt tot, pop-up / pop-under-advertenties, banneradvertenties, knopadvertenties, torenadvertenties en tekst) die ingesloten hyperlinks kunnen bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Alle advertenties van derden (inclusief ingebedde hyperlinks) worden betaald door de relevante derde partij en zijn geen aanbevelingen of goedkeuringen door Marga Nieboer of aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Marga Nieboer sluit geen niet-uitsluitbare rechten uit, maar sluit wel alle andere voorwaarden en garanties uit die worden geïmpliceerd door gewoonte, wetgeving of statuten. Behalve zoals bepaald door de niet-uitsluitbare rechten:

Alle inhoud en functionaliteit wordt geleverd “in de huidige staat” en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Marga Nieboer en haar partners wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Marga Nieboer garandeert niet dat de informatie of functies in enige inhoud, of uw toegang tot de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server die de inhoud opslaat en naar u verzendt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Marga Nieboer geeft geen garantie of doet geen uitspraken over uw toegang tot, of de resultaten van uw toegang tot, de website (inclusief gerelateerde of gelinkte websites) of enige inhoud in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Marga Nieboer fotografeert en gebruikt alleen beelden van kinderen jonger dan 16 jaar, waarvoor toestemming is gegeven van ouders of een gezaghebbende, middels een ondertekende toestemmingsverklaring.

Vergoeding

U stemt ermee in om Marga Nieboer, haar partners, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of aansprakelijkheden, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit, of waarvan wordt beweerd dat ze het gevolg zijn van uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, door uw vertrouwen in materiaal dat op de website is geplaatst of als resultaat van materiaal dat u op de website plaatst.

Marga Nieboer, Nederland